Mr.Anurag Mehrotra

Chủ tịch tập đoàn Fixderma

“Một người có tầm nhìn thực sự có kinh nghiệm về ngành dược xuyên quốc gia trong hơn 2 thập kỷ, người không chỉ hình dung ra sự hình thành của một công ty tổng hợp hoàn toàn mà còn đưa công ty đi trên con đường thành công với kinh nghiệm dày dặn trong việc phát triển thị trường mới và tài chính.”

Bà Shaily Mehrotra
Giám đốc điều hành Tập đoàn Fixderma

“Tốt nghiệp quản lý với kinh nghiệm đáng khen ngợi, đóng vai trò quan trọng trong biểu đồ tăng trưởng Fixderma với các kỹ năng cá nhân xuất sắc và sở hữu kiến thức chuyên sâu về ngành. Niềm đam mê của cô ấy, sự minh bạch đối với nhân viên và công việc của họ cùng với sự cam kết đã đảm bảo thành công không thể lay chuyển cho tổ chức. ”

Giải thưởng và chứng nhận

Chemexcil Hiệu quả xuất khẩu vượt trội trong bảng mỹ phẩm. 2014-2015 được trao tặng bởi Bộ trưởng danh dự ‘Nirmala Sitharaman’ Bộ Thương mại & Công nghiệp Nhà nước vào ngày 22 tháng 3 năm 2016.

Giải thưởng Kinh doanh Xuất sắc IPE 2016 dành cho Công ty Định hướng Xuất khẩu vào ngày 24 tháng 8.

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc IPE 2017 về Đổi mới & Bao bì vào ngày 5 tháng 8.

Giải thưởng Xuất sắc Quốc gia MSME lần thứ 7 năm 2019-2020 vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 cho Sáng tạo.

Chứng chỉ này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022 và vẫn còn hiệu lực tùy thuộc vào các cuộc đánh giá giám sát đạt yêu cầu Đánh giá chứng nhận lại trước ngày 20 tháng 1 năm 2022 Phát hành 1. Được chứng nhận kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Thương hiệu chăm sóc da lành mạnh nhất ở Ấn Độ đáng tìm kiếm, được Business Connect công nhận, tháng 11 năm 2021.